• Facebook
  • 0 312 425 85 25
  • admin@kafkatur.com.tr
  • Whatshapp Grubumuza Katılın!

Sözleşme

Yurtiçi Paket Tur Sözleşmesi

Bir taraftan Kafka Tur Turizm Seyahat Acentası A.Ş. Kocatepe Mahallesi, Yüksel Caddesi, No: 8/17 Kızılay-Ankara ile diğer taraftan tüketici arasında yurt içi turlar konusunda iş bu paket tur sözleşmesi imzalanmıştır. Kafka Tur bundan sonra Acenta diye alınacaktır.

I-KESİN KAYIT VE ÖDEMELERİ
1-Gezilerimizde kesin kayıt, gezi ücretinin yatırılması ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasıyla yapılır. Koltuk numarası kesin kayıtta verilir.
2-Kayıt anında tur bedelinin en az %25’i ön ödeme olarak alınır. Kayıt tarihi o günden başlatılarak kalan bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %25’i cayma bedeli/tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.Rezervasyon ön ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır. Ön ödeme ile birlikte iş bu sözleşeme tüketici tarafından okunmuş ve imzalanmış olması veya elektronik ortamda koşulların kabul edildiğinin teyit edilmiş olması gerekmektedir.

II-İPTAL–DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER
1-Hafta sonu 1 veya 2 gece konaklamalı gezilerde; Hareket tarihinden 10-15 gün önce, 2 geceden fazla konaklamalı gezilerde;hareket tarihinden 15-20 gün önce yapılacak iptallerde, ödenen ücretin % 25 i kesilerek tüketiciye cayma/tazminat bedeli olarak tüketiciye fatura edilerek geri kalan meblağ tüketiciye iade edilir. Gezinin hareket tarihine yukarıda belirtilenden fazla süre kalmış ise gezi ücreti aynen iade edilir veya tüketicinin hakları bir başka gezide kullanılmak üzere hakları saklı tutulur.19 günden az bir süre kalmış ise yatırılan bedelin tamamı iade edilmeyip, acenta tarafından tutularak tüketiciye fatura edilir.
2-Tüketici; satın aldığı turu gezinin başlamasından 3 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan kişi/tüketici bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
3-Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda, ödediği bedel poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Bu durumda seyahat acentasının katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4-Acenta, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
5-Acenta gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun başlamasına veya devamına engel teşkil eden; olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş ihtimali ön görülmez teknik hususlar ve tüm mücbir/majör sebeplerden dolayı turu iptal veya erteleyebilir. Böyle bir durumun çıkması durumunda tüketici tazminat isteminde bulunamaz.
6-Acenta tura yeterli katılımın olmaması durumunda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 21 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı olmayacaktır.
7-Tüketicinin kendisi veya birinci derecede akrabalarının tur başlangıcından önce, 3 günlük süre içinde seyahate engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelenmesi koşuluyla rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
8-Gezi esnasında kıymetli eşya ve para kayıplarından acentamız sorumlu olmayacaktır.
9-Gezilerimizde ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir.
10-Geziye çıkmadan veya gezi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden, gecikmelerden dolayı acentamız sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak acentamız programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir..
11-Acenta, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
12-Acenta, yeterli katılımın olmaması veya gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 5 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda alınan ücret tüketiciye iade edilir.
13-Gezi esnasında hava, yol ve yerel koşullara göre tur rehberi tur programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

III-ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI
Turlarımızda; 1618 sayılı Yasanın 12. Maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığında, paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri(ayıplı hizmet, acenta iflası) sigorta ile teminat altına alınmıştır.Bu poliçe bedeli tur ücretine dahildir. Teminat bedeli tur bedeli kadardır.

IV-HAREKET SAATLERİ
Uçak, gemi/Feribot-vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketler tarife değişikliği yapabilmektedirler. Ulaşım araçlarının sözleşmedeki hareket yeri ve saatleri değiştiğinde bu tura kesin kayıt yaptıranlara sözlü ve yazılı olarak bildirilmektedir. Ancak katılımcıların da turdan en az iki gün önce acentayı arayarak hareket saatlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

IV-GENEL HÜKÜMLER
1-Tura katılan tüketicinin, ulaşımın hava yolu ile yapılması halinde; taşıyıcı hava yolları şirketinin belirlediği ölçü ve ağırlıkta bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Tura katılan tüketicinin; Kolluk kuvvetlerince, kendilerinde veya valizlerinde yapılacak kontrol ve denetimlerde; mevzuat ve yasalara uygun olmayan her türlü eşya, malzeme, silah ve patlayıcı madde, uyuşturucu ve arkeolojik eser vs taşınması durumunda her türlü sorumluluk kendilerine/tüketiciye ait olacaktır.
2-Tura katılan tüketicinin; Kolluk kuvvetlerince, kendilerinde veya valizlerinde yapılacak kontrol ve denetimlerde; yasalara uygun olmayan her türlü eşya, malzeme, silah ve patlayıcı madde, uyuşturucu ve arkeolojik eser vs taşınması durumunda her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
3-Acenta personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Acenta tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acenta, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
4-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilecektir.
5-Tüketici, kendisine tur boyunca hizmet verecek olan rehber, tesis, acenta ve ulaşım aracı yetkililerinin bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
6-Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin gerçekleşmesi sırasında yazılı olarak acentayetkilisine bildirmesi iyi niyetli tüketicinin yapması gereken özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususular ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
7-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) ninAcenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu/geri dönüş hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.
8-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kayıt esnasında tüketiciye ayrıca verilmektedir. Tur ile ilgili detaylar tur programında belirtilmiştir. Dileyen tüketiciler Kafka Tur’un www.kafkatur.com.tr adresindeki sitesinden tur programını ve detaylarını inceleyebilir ve buradan yazılı olarak alabilirler.
9-Acentenin Sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanacaktır.
10-Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında farklılık olursa acentede kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
11-İş bu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, ihtilaf olması halinde T.C. Ankara mahkemeleri ve ilgili yasalarda belirtilen kuruluşlar yetkili olacaktır.

Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi

Bir taraftan Kafka Tur Turizm Seyahat AcentasıA.Ş. Kocatepe Mahallesi, Yüksel Caddesi, No: 8/17 Kızılay-Ankara ile diğer taraftan tüketici arasında yurt dışı turlar konusunda iş bu paket tur sözleşmesi imzalanmıştır. Kafka Tur bundan sonra Acenta diye alınacaktır.

I-KESİN KAYIT VE ÖDEMELER
1-Gezilerimizde kesin kayıt, gezi ücretinin yatırılması ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasıyla yapılır. Koltuk numarası kesin kayıtta verilir.
2-Kayıt sırasında tur bedelinin en az %35’i ön ödeme olarak alınır. Kayıt tarihi o günden başlatılarak kalan bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 50 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %35’i cayma bedeli/tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.Rezervasyon ön ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır. Ön ödeme ile birlikte iş bu sözleşeme tüketici tarafından okunmuş ve imzalanmış olması veya elektronik ortamda koşulların kabul edildiğinin teyit edilmiş olması gerekmektedir.

II-İPTAL/DEVİR/DEĞİŞİKLİK
1-Tüketicinin turun başlamasına 40 gün kalana kadar iptal/değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Turun başlangıç tarihinden 35-21 gün önce iptal veya değişiklik talep etmesi halinde tur bedelinin %35 i cayma/tazminat bedeli olarak tüketiciye fatura edilerek geri kalan kısmı tüketiciye iade edilir. 21 günden az bir süre kalmış se yatırılan bedelin tamamı iade edilmeyip, acenta tarafından tutularak tüketiciye fatura edilir. Zamanında iptal durumunda yapılacak para iadesini tüketicinin yatırdığı paranın aynen iadesi şeklinde olacaktır. Ödenen para birimi(Türk Lirası, Euro ve Dolar) dışında farklı bir birim, faiz yada kur farkı talep edilemeyecek olup ödenen ücret aynen iade edilir.(Kredi kartlarına yapılan iadeler “ işlemin iptali “özelliği taşımaktadır ve iade süresi, kart bakiyesinde yer tutma v.b hususlarda bankaların kurallarına tabi olacaktır.)
2-Tüketicinin ödediği onay vermesi halinde bedel başka bir turda kullanılmak üzere saklı tutulabilir veya tüketici hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan kişi/tüketici, bakiye ve devir sebebiyle doğacak tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
3-Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda, ödediği bedel poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Bu durumda seyahat acentasının katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4-Acenta, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
5-Acenta gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun başlamasına veya devamına engel teşkil eden; olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş ihtimali ön görülmez teknik hususlar ve tüm mücbir/majör sebeplerden dolayı turu iptal veya erteleyebilir. Böyle bir durumun çıkması durumunda tüketici tazminat isteminde bulunamaz.
6-Acenta tura yeterli katılımın olmaması durumunda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 21 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı olmayacaktır.
7-Tüketicinin kendisi veya birinci derecede akrabalarının tur başlangıcından önce, 5 günlük süre içinde seyahate engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelenmesi koşuluyla rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
8-Gezi esnasında kıymetli eşya ve para kayıplarından acentamız sorumlu olmayacaktır.
9-Gezilerimizde ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir.
10-Geziye çıkmadan veya gezi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden, gecikmelerden dolayı acentamız sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak acentamız programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
11-Acenta, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
12-Acenta, yeterli katılımın olmaması veya gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 5 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda alınan ücret tüketiciye iade edilir.
13-Gezi esnasında hava, yol ve yerel koşullara göre tur rehberi tur programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

III-ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI
Turlarımızda;1618 sayılı Yasanın 12. Maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığında, paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri(ayıplı hizmet, acenta iflası) sigorta ile teminat altına alınmıştır.Bu poliçe bedeli tur ücretine dahildir. Teminat bedeli tur bedeli kadardır.

IV-VİZE İŞLEMLERİ
1-Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Dileyen tüketiciler vize işlemlerini kendileri takip edebilirler. Vize işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için acentanın hazırlaması gereken evrakları tüketiciye vermekle sorumlu olup, tüketici vize danışmanlığı hizmeti almak isterse yönlendirme yapılabilecektir. Acentamız tüketicinin vize alıp almamasından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu anlamda tüketicininacentaya yaptığı ödemeler geri iade edilmeyecektir.
2-Vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olup vizenin alınamaması veya tur tarihine yetişmemesinden acenta sorumlu tutulamaz.
3-Vizenin alınamaması durumunda iptal/devir/değişiklik maddelerine göre hareket edilir.
4-Vize alınması o ülkeye giriş garantisi anlamına gelmez. Vizeleri tamam olmasına rağmen gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak ve bu durumdan acenta sorumlu tutulmayacaktır.
5-Pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren geçerlilik süresinin en az 6 ay olması gerekir. Bazı ülkelere daha kısa geçerlilik süresi olan pasaportlarla giriş yapılabilmektedir. Bu ülkelere girişte pasaport için istenen geçerlilik süresi tur programlarında ayrıca belirtilmiştir. Bu sürenin az olmasından dolayı tüketicinin yurt dışına çıkamamasından ve pasaportun tahribatlı veya yırtık olmasından dolayı ülkelere girişte yaşanabilecek sorunlardan tüketici sorumludur. Bu nedenle oluşabilecek zarar-ziyan ve tur bedeli iadesiacentamızdan talep edilemez.
6-Tur iptallerinde vize, harç, masraf ve vize hizmet giderleri dışında kalan bakiye tüketiciye iade edilir.
7-Ulaşımın uçak, tren veya gemi ile yapıldığı turlarda, turun iptal edilmesi halinde ilgili kurumların kuralları geçerli olup bu kurumlar tarafından yapılacak kesinti sonrası iade yapılabilecektir.

V-HAREKET SAATLERİ
Uçak, gemi-vapur,tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketler tarife değişikliği yapabilmektedirler. Ulaşım araçlarının sözleşmedeki hareket yeri ve saatleri değiştiğinde bu tura kesin kayıt yaptıranlara sözlü ve yazılı olarak bildirilmektedir. Ancak katılımcıların da turdan en az iki gün önce acentayı arayarak hareket saatlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

VI- GENEL HÜKÜMLER
1-Tura katılan tüketicinin; Taşıyıcı hava yolları şirketinin belirlediği ölçü ve ağırlıkta bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Tura katılan tüketicinin; Kolluk kuvvetlerince, kendilerinde veya valizlerinde yapılacak kontrol ve denetimlerde; mevzuat ve yasalara uygun olmayan her türlü eşya, malzeme, silah ve patlayıcı madde, uyuşturucu ve arkeolojik eser vs taşınması durumunda her türlü sorumluluk kendilerine/tüketiciye ait olacaktır.
2-Gezi süresince ulaşım araçlarında kaybolan valiz ve diğer eşyalardan acentamız sorumlu tutulamaz. Bu durumda uluslararası kurallar ve ilgili hava yolunun kralları geçerlidir.
3-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilecektir.
4-Tüketici, kendisine tur boyunca hizmet verecek olan rehber, tesis, acenta ve ulaşım aracı yetkililerinin bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
5-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) ninAcenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu/geri dönüş hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.
6-Uçak ücretlerinde ve vergilerde oluşabilecek değişiklikler ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda yansıtılır. Tüketicinin her hangi bir nedenle turu iptal etmesi halinde uçak bileti bedelinin geri ödenmesinde ilgili hava yolunun kuralları geçerli olacaktır.
7-Acentamız, yolcularımızla taşıyıcı şirketler arasında aracı sıfatı ile hizmet veren bir kuruluş olup, sonucu ne olursa olsun, uçağın geç kalkması, tarife değişikliği, iptal, arıza, kaza ve yolcularımızın kişisel kusurlarından doğabilecek olaylardan sorumlu tutulamaz.
8-Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin gerçekleşmesi sırasında yazılı olarak acentayetkilisine bildirmesi iyi niyetli tüketicinin yapması gereken özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususular ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
9-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kayıt esnasında tüketiciye ayrıca verilmektedir. Tur ile ilgili detaylar tur programında belirtilmiştir. Dileyen tüketiciler Kafka Tur’un www.kafkatur.com.tr adresindeki sitesinden tur programını ve detaylarını inceleyebilir ve buradan yazılı olarak alabilirler.
10-Acentenin Sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanacaktır.
11-Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında farklılık olursa acentede kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
12-İş bu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, ihtilaf olması halinde T.C. Ankara mahkemeleri ve ilgili yasalarda belirtilen kuruluşlar yetkili olacaktır.

Whatshapp'a geç
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by